Der Zeitplan kann sich noch ändern, auch kurzfristig. Also, bitte flexibel bleiben, Leute! ;-)

Samstag, 2.10.
08:45

E i n l a s s

 
09:15 - 09:30  Konferenzinfo  
09:30 - 10:00  Access-Update  Donaubauer
10:00 - 10:50  Power Platform I  Donaubauer
 

K a f f e e

 
11:20 - 12:30  Power Platform II  Kuindersma
 

M i t t a g

 
13:40 - 15:10  Kalender auf Outlook-Niveau  Kraft
 

K a f f e e

 
15:30 - 17:00  Azure SQL Database  Jungbluth
 

kurze Pause

 
17:15 - 17:50  The Future of Access  Aldridge, Helgren (Microsoft)

                         19:00-22:00 AEK-Abend

Sonntag, 3.10.
09:00 - 10:30  Ribbons – endlich mal richtig  Hölscher
 

K a f f e e

 
11:00 - 12:10  Modernste Diagramme mit chart.js  Möller
 

M i t t a g

 
13:20 - 14:20  Baukasten für Auswertungen  Witthaus
 

K a f f e e

 
14:40 - 15:50  Tipps, Tricks, Tools  Donaubauer